Thông Tin - Thông Báo

 1. Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bản thành phố Đà Nẵng từ năm học 2021-2022
 2. Công văn 1191 của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông; phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2021
 3. Lịch kiểm tra HK2, năm học 2020-2021
 4. Lịch kiểm tra giữa kì II, năm học 2020-2021
 5. Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2021
 6. Lịch kiểm tra HK1, năm học 2020-2021
 7. Lịch kiểm tra HK1 lớp 9, năm học 2020-2021
 8. Công văn phát động cuộc thi "Đà Nẵng Nhớ...!"
 9. Thông báo các khoản thu đầu năm học 2020-2021
 10. Thông báo nghỉ học để phòng tránh bão số 5
 11. Thời gian biểu năm học 2020-2021
 12. Thông báo thay đổi địa điểm học tập cho học sinh khối 7 và khối 8, năm học 2020-2021
 13. Thông báo trả học bạ cho học sinh lớp 9, năm học 2019-2020
 14. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 9 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 15. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 8 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 16. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 7 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 17. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 6 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 18. Giới thiệu tổng quan về trường THCS Nguyễn Huệ
 19. Thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021
 20. Danh sách Giáo viên chủ nhiệm, năm học 2020-2021

Tin giáo dụcGóc giáo viên