LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8 NĂM HỌC 2016 – 2017

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8 NĂM HỌC  2016 – 2017

Quý phụ huynh click vào đây để tải về

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8

NĂM HỌC  2016 – 2017  ( chính thức)

Buổi

Thứ 4

3/5

Thứ 5

4/5

Thứ 6

5/5

Thứ 7

6/5

Thứ 2

8/5

Thứ 5

11/5

Thứ 6

12/5

Thứ 7

13/5

Sáng

- Khối 6,7,8,9 học bình thường theo TKB ngày Thứ 6

- Khối 6,7,8,9 học bình thường theo TKB ngày Thứ 7

Ngữ Văn 6

7g30 - 9g00

Vật Lý 6

9g30 - 10g15

Toán 6

7g30 - 9g00

Sinh học 6

9g30 - 10g15

Anh 6

7g30 - 8g15

Lịch sử 6

8g45 - 9g30

Khối 9 học tăng cường   theo TKB Thứ 7

Khối 9 học tăng cường   theo TKB Thứ 3

- Khối 6,7,8 học theo TKB Thứ 7

( khối 9 nghỉ học )

Thi nói T. Anh 8 (khối lẻ)

Thi nói T. Anh 6 (khối lẻ)

Chiều

- Khối 6,7,8,9 học bình thường theo TKB ngày Thứ 6

- Khối 6,7,8,9 học bình thường theo TKB ngày Thứ 7

Ngữ Văn 7

13g00-14g30

Ngữ Văn 8

15g00 - 16g30

Toán 7

13g00-14g30

Toán 8

15g00 - 16g30

Vật Lí 7

13g00 – 13g45

Sinh học 7

14g00 - 14g45

Tiếng Anh 7

13g00 – 13g45

Địa 7

14g00 - 14g45

Sử 7

13g00 – 13g45

Địa 6

14g00 - 14g45

- Khối 6,7,8 học theo TKB Thứ 7

( khối 9 nghỉ học )

Thi nói T. Anh 8 (khối chẵn)

Thi nói T. Anh 6 (khối chẵn)

Anh 8

15g15 – 16g00

Địa 8

16g15 - 17g00

Hóa 8

15g15 – 16g00

Lịch sử 8

16g15 - 17g00

Lý 8

15g15 – 16g00

Sinh 8

16g15 - 17g00

* Lưu ý :

+ Các môn Công nghệ, Công dân, Thể dục, Nhạc, Họa, Tin học GV cho kiểm tra tại lớp theo TKB ở tuần 32 và 33.

+  Giờ ghi trong lịch là thời gian bắt đầu làm bài, do đó các em học sinh đến trường trước giờ thi 30' để ổn định.

(B.Sáng HS có mặt lúc  7h00 , B.chiều 12h40 )

+ Các giáo viên chủ nhiệm phổ biến lịch thi chính xác cho học sinh và nhắn SMS đến phụ huynh để theo dõi nhắc nhở.                                                 

+Thứ 3, thứ 4 ( ngày 9 và 10/5/17) HS 6,7,8,9 đi học bình thường theo TKB thứ 3 và 4 ( TKB mới)

HIỆU TRƯỞNG