Lịch kiểm tra học kỳ II - Khối 6, 7, 8, 9

Lịch kiểm tra học kỳ II Khối 6,7,8 và Khối 9

Năm học 2010-2011

Thời gian từ 7/5/2011 đến 14/5/2011

Thời gian

Sáng 7h

Chiều 13h30’

Thứ 7

Ngày 7/5

Ngữ văn 7 (90’)

Địa 7 (45’)

Ngữ văn 8 (90’)

Sinh 8 (45’)

Thứ 2

Ngày 9/5

Khối 9 học theo TKB Thứ 2

Ngữ văn 6 (90’)

Địa 6 (45’)

Thứ 3

Ngày 10/5

Toán 7 (90’)

Sinh học 7 (45’)

Toán 8 (90’)

Sử 8 (45’)

Thứ 4

Ngày 11/5

Khối 9 học theo TKB Thứ 4

Sinh 6 (45’)

TAnh 6 (45’)

Thứ 5

Ngày 12/5

Sử 7(45’)

T.Anh 7 (45’)

Lý 8 (45’)

Địa 8 (45’)

Thứ 6

Ngày 13/5

Khối 9 học theo TKB Thứ 6

Toán 6 (90’)

Sử 6 (45’)

Thứ 7

Ngày 14/5

Lý 7(45’)

Lý 6 (45’)

Hóa 8 (45’)

TAnh 8 (45’)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lịch kiểm tra học kỳ II lớp 9

Năm học 2010-2011

Thời gian từ  22/4/2011 đến 26/4/2011

THỜI GIAN

SÁNG 7giờ

CHIỀU 13giờ30’

Thứ 6 (22/4)

Tuần 33

Vật lý 9( 45’)

Sinh  9 ( 45’)

Lớp 6,7,8 chẵn học TKB thứ 6

Thứ 7 (23/4)

Tuần 33

Hoá 9 ( 45’)

T Anh 9 ( 45’)

Lớp 6,7,8 lẻ học TKB thứ 6

Thứ 2 (25/4)

Tuần 34

Ngữ văn 9(90’)

Địa 9(45’)

Lớp 6,7,8 chẵn học TKB thứ 7

Thứ 3 (26/4)

Tuần 34

Toán 9 (90’)

Sử 9(45’)

Lớp 6,7,8 lẻ học TKB thứ 7