Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, đó là phẩm chất tốt đẹp mà nhân dân ta mãi giữ gìn và ngày càng phát huy, phát triển. Trong lịch sử lâu dài của dân tộc, người thầy giáo chân chính, có đạo đức cao trọng luôn luôn xứng đáng với tình cảm cao quý mà nhân dân dành cho họ.

Ngay dưới chế độ phong kiến đã nổi lên những tấm gương sáng ngời của thầy giáo Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong hoàn cảnh đen tối của một triều đại suy tàn đã khẳng khái dâng sớ xin chém đầu bọn lộng thần. Nguyễn Trãi, lĩnh hồn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, người viết "Bình Ngô đại cáo" đã từng là thầy dạy học ở thành Đông quan. Thầy giáo Nguyễn Thiếp không đành ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, trong cơn hoạn nạn của nước nhà ông sẵn sàng ra giúp người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh và sau khi yên giặc thầy đã mở Viện Sùng chính để chỉnh đốn việc học cho cả nước. Người thầy giáo lớn của đất phương Nam có chí khí và đạo đức cao đẹp, đó là Võ Trường Toản. Học trò quý mên thầy không chỉ buổi sinh thời và cả sau khi qua đời (lúc giặc Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam kỳ học sinh đã dời mộ thầy về miền Tây, nơi còn là vùng đất tự do). Không ai có thể quên hình ảnh người thầy giáo, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, bị mù lòa lúc còn sung mãn nhưng đã không từ bỏ lý tưởng của mình và ông đã sống một cuộc đời thanh cao yêu nước thương dân, không hợp tác với giặc và đề cao nhân nghĩa.  Trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược bấy giờ đã xuất hiện những thầy giáo nổi bật như Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thượng Hiền, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền... đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân đứng lên cầm vũ khí chống giặc. Cả một thế hệ nhà giáo sau này như Trần Phú, Hà Huy Tập, Phạm Văn Đông, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Phan Đăng Lưu, Võ Nguyên Giáp... đã sớm thành những cán bộ ưu tú, có những đóng góp lơn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc mãi mãi đi vào lòng quần chúng nhân dân. Hơn hết cả, kết tinh cho hình ảnh cao đẹp của nhà giáo Việt Nam là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu cuộc đời hoạt động yêu nước của mình bằng nghề dạy học. Đó là thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết). Người đã có một số quan điểm giáo dục cụ thể, hiện đại: dạy vừa sức học sinh, dạy trên lớp kết hợp với thực tiễn, tôn trọng nhân cách học sinh... Đây chính là nền tảng cho nền giáo dục nước nhà mà hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trong suốt cả một đoạn đường lịch sử oai hùng của dân tộc những nhà giáo ưu tú xuất hiện là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước thương dân, có ý chí bất khuất trước kẻ thù, có lòng nhân ái sâu sắc, có tính vị tha cao cả, họ sống giản dị dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không màng danh lợi, không chuộng hư vinh, luôn luôn giữ gìn tâm hồn cao khiết.

Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp bước cha anh lớp lớp các thầy cô giáo của bao thế hệ đã tận tình tâm huyết với nghề đã tạo nên những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam để cho mỗi chúng ta học tập và phát huy. Ngày hôm nay, trong bộn bề khó khăn của nền kinh tế thị trường, đất nước đang bước vào thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập quốc tế - công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, hàng vạn thầy cô giáo đang mang trong mình một trọng trách lớn đóng góp trí tuệ và công sức của mình để làm chuyển biến một bước mới trogn sự nghiệp giáo dục, từ đó có trách nhiệm đào tạo lớp người lao động mới có đủ phẩm chất, đạo đức và tri thức khoa học để xây dựng đất nước phát triển "sánh vai với các cường quốc năm châu".

Ôn lại truyền thống nhà giáo Việt Nam, chúng ta càng thêm yêu nghề dạy học, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Có gì vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất, những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh".