Học tập trải nghiệm tại Nhà trưng bày Hoàng Sa và biển Đà Nẵng

Thực hiện kế hoạch giáo dục biển đảo và giáo dục địa phương năm học 2019 – 2020, sáng ngày 26/10/2019, Tổ Sử - Địa phối hợp với Liên đội và Hội CMHS lớp 7/12 tổ chức cho 50 học sinh học tập trải nghiệm tại Nhà trưng bày Hoàng Sa và biển Mỹ Khê.

Tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, các em được tham quan các hiện vật theo từng chủ đề thông tin, tư liệu, hình ảnh  về lịch sử quá trình khai phá, việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, hình ảnh về Hoàng Sa, điều kiện tự nhiên và sinh vật biển trên quần đảo Hoàng Sa; được nghe giới thiệu về các chứng nhân lịch sử gắn liền với quần đảo Hoàng sa; tham gia các hoạt động trải nghiệm như hoạt động tương tác, tham gia trò chơi nhỏ, trả lời câu hỏi tái hiện hiểu biết của HS.

Tại bãi biển Mỹ Khê, các em được tham gia hoạt động thể chất và trải nghiệm qua hoạt động team building; tham gia các trò chơi thể chất rèn luyện tinh thần đoàn kết, hợp tác; trải nghiệm các hoạt động tập thể trên bãi biển sạch – đẹp.

Qua các hoạt động học tập trải nghiệm này đã tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về giá trị lịch sử - văn hóa đang được lưu giữ, trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, nhằm định hướng cho học sinh tham gia bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử; tự hào về lịch sử truyền thống của dân tộc,  góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục biển - đảo.

Một số hình ảnh hoạt động: