Lịch kiểm tra học kì I (2017-2018)

Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Huệ xin thông báo đến quý phụ huynh, các em học sinh lich kiểm tra học kì I năm học 2017-2018.


Buổi

Thứ 3 (26/12)

Thứ 4 (27/12)

Thứ 5 (28/12)

Thứ 6 (29/12)

Thứ 7 (30/12)

Thứ 3 (2/1)

Thứ 4 (3/1)

Sáng

Ngữ văn 9

7g30 - 9g00

Thi nói Anh 6

khối lẻ

Toán 9

7g30 - 9g00

Thi nói Anh 8

khối lẻ

Vật lí 9

7g30 – 8g15

Thi nói  Anh 7

khối lẻ

Hóa học 9

7g30 - 8g15


Toán 6

7g30 - 9g00

Sinh học 7

7g30 - 8g15


Anh văn 6

7g30 - 8g15

Địa lý 9

9g45 - 10g30


Lịch sử 9

9g45 - 10g30

Sinh học 9

9g00- 9g45

Anh văn 9

9g00- 9g45

Lịch sử 6

9g30 - 10g15

Sinh học 6

8g45 - 9g30

Anh văn 7

8g45 - 9g30

Địa lý 6

10g- 10g45

Vật lý 7

10g- 10g45

Chiều

Ngữ văn 8

13g30 - 15g00

Thi nói Anh 6

khối chẵn

Ngữ văn 7

13g30 - 15g00

Thi nói Anh 8

khối chẵn

Ngữ văn 6

13g30 - 15g00

Thi nói  Anh 7

khối chẵn

Toán 8

13g30 - 15g00

Toán 7

13g30 - 15g00


Hóa học 8

13g30 - 14g15

Vật lí 8

13g30 - 14g15

Địa  lí 8

15g30 - 16g15

Địa lí 7

15g30 - 16g15

Vật lí 6

15g30– 16g15

Anh văn 8

15g30– 16g15

Lịch sử 7

15g30– 16g15

Lịch sử 8

14g45 - 15g30

Sinh học 8

14g45 - 15g30