Phát động cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning năn học 2017-2018


Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS


Thực hiện Công văn số 1351/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ, ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Sở GD&ĐT về việc phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp thành phố năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT hướng dẫn Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp thành phố năm học 2017-2018. Nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cán bộ, giáo viên các THCS, Tiểu học, Mầm non tham gia cuộc thi theo hình thức cá nhân (không tham gia theo nhóm).

- Mỗi cán bộ, giáo viên chỉ được tham gia tối đa 01 sản phẩm.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI

Thời gian nộp sản phẩm dự thi: từ ngày 02/9/2017 đến hết ngày 07/9/2017.

III.  NỘI DUNG, YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỰ THI

1. Nội dung sản phẩm dự thi

Đối với cấp Tiểu học, THCS: Sản phẩm dự thi là bài giảng điện tử e_Learning về 01 chủ đề trong chương trình dạy học (chính khóa hoặc ngoại khóa) được xây dựng bằng các công cụ, phần mềm hỗ trợ đóng gói sản phẩm theo chuẩn SCORM đảm bảo các yêu cầu sau:

- Sản phẩm dự thi thuộc 01 chủ đề với khối lượng kiến thức tương đương 03 tiết dạy có thể đóng gói chung hoặc riêng.

- Tích hợp CNTT: sử dụng các tư liệu hỗ trợ bài giảng, kết hợp tương tác giữa thầy và trò qua việc ứng dụng CNTT, câu hỏi tương tác,… đảm bảo tính thẩm mỹ, sư phạm, có lồng ghép lời giảng, video giới thiệu.

Đối với ngành học Mầm non: Sản phẩm dự thi là bài giảng điện tử về các nội dung trong chương trình dạy học (chính khóa hoặc ngoại khóa) được xây dựng bằng PowerPoint đảm bảo các yêu cầu sau:

- Sản phẩm dự thi với khối lượng kiến thức tương đương 03 tiết dạy lưu riêng 03 file.

- Tích hợp CNTT: sử dụng các tư liệu hỗ trợ bài giảng, kết hợp tương tác giữa thầy và trò qua việc ứng dụng CNTT, câu hỏi tương tác,… đảm bảo tính thẩm mỹ, sư phạm, video giới thiệu.

2. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi

- Đảm bảo đầy đủ nội dung kiến thức, khắc sâu kiến thức trọng tâm, có minh họa phong phú;

- Thể hiện rõ mục tiêu bài giảng, tiến trình bài giảng minh họa sinh động các hoạt động thầy và trò, có mối liên kết nội dung giữa các bài học mới cũ. Tất cả các sản phẩm đều hướng tới phục vụ người học, có thể học ở mọi nơi, mọi lúc bằng cách tự học;

- Tất cả các sản phẩm dự thi nếu có sử dụng tư liệu tham khảo, phải nêu rõ nguồn gốc và đường link tới nguồn tham khảo;

- Tài liệu kèm theo sản phẩm dự thi được soạn thảo bằng phông chữ Times New Romans, cỡ chữ 14;

- Sản phẩm dự thi đoạt giải hay không đoạt giải đều được sử dụng cho mục đích chia sẻ, dùng chung và không lợi nhuận;

- Không sử dụng lại các sản phẩm, tiết dạy đã đạt giải trong các cuộc thi đã được tổ chức trước đây.

IV. HỒ SƠ, ĐỊA CHỈ NỘP SẢN PHẨM DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi

- Các trường học tổ chức tuyển chọn các sản phẩm có chất lượng và lập danh sách sản phẩm tham gia dự thi bằng file excel theo mẫu đính kèm (mỗi sản phẩm nhập liệu trên 01 dòng);

- Các sản phẩm dự thi được sắp xếp theo thứ tự trong danh sách. Mỗi sản phẩm đựng trong 01 bì hồ sơ gồm:

+ Bản in thuyết minh sản phẩm dự thi, trên bìa ghi rõ: tên đơn vị, tên sản phẩm (tên chủ đề), môn học, khối lớp (nếu có), tên tác giả,... Nội dung bản thuyết minh nêu rõ: lý do chọn chủ đề, mục tiêu của chủ đề, các công cụ phần mềm sử dụng, giới thiệu tóm tắt về nội dung trong chủ đề, lời cam đoan, tài liệu tham khảo…

+ Giáo án;

+ Đĩa CD bao gồm các nội dung sau: file nguồn sản phẩm (file chưa đóng gói), sản phẩm dự thi, file mềm bản thuyết minh, giáo án,…

Các sản phẩm nộp không đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ không được chấm chọn.

2. Địa chỉ nộp sản phẩm

Các trường học tập hợp các sản phẩm dự thi theo hướng dẫn trên nộp về Phòng GD&ĐT (Thầy Hy nhận, gửi file danh sách sản phẩm tham gia dự thi (file excel) qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác. Bạn cần bật Javascript để xem nó. ).

V. KHEN THƯỞNG

- Sở GD&ĐT sẽ tổ chức trao thưởng cho các tác giả có sản phẩm đạt giải cao.

- Các sản phẩm đạt giải nhất, nhì và ba trong cuộc thi này sẽ được công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018 theo quy định của ngành.

 

Nhận được công văn này đề nghị Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Thị Thúy Hà