Lịch kiểm tra học kỳ I, năm học 2016 - 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC  2016 – 2017

1. Khối 9:  Tuần 17

 - Kiểm tra theo đề của Sở GD và ĐT (8 môn)

2.  Khối 6,7,8:  Tuần 17,18

3. Lịch kiểm tra các khối 6,7,8 cụ thể :      

Buổi

Thứ 7

(31/12)

Thứ 3

(3/1)

Thứ 4

(4/1)

Thứ 5

(5/1)

Thứ 6

(6/1)

Thứ 7

(7/1)

 

 

Sáng

 

Ngữ văn 8

7g30 - 9g00

 

Toán 8

7g30 - 9g00

Toán 7

7g30 – 9g00

Thi nói T Anh 8 khối chẵn

 

 

 

Khối 9 chẵn học TKB thứ 3

Vật lí 7

7g30 – 8g15

Thi nói Anh 8 khối lẻ

Hóa 8

7g30 - 8g15

 

 

Địa lý 8

9g30 - 10g15

 

 

Anh văn  8

9g30 - 10g30

 

Sử  7

9g30 - 10g15

 

Sinh 7

8g45 - 9g30

Sử 8

8g45 – 9g30

Anh văn 7

10g00- 11g00

 

 

Chiều

Ngữ văn 7

13g30 - 15g00

Ngữ văn 6

13g30 - 15g00

Toán 6

13g30 - 15g00

Anh văn 6

13g30- 14g30

 

 

Khối 9 lẻ học

TKB thứ 3

Địa 6

13g30 - 14g15

    Địa  lí 7

15g30 - 16g15

 Vật lí 6

15g30 - 16g15

Sử  6

15g30– 16g15

Vật lí 8

15g00 - 15g45

Sinh  6

14g45 - 15g30

Sinh 8

16g15 - 17g00

*) Lưu ý :

+ Thứ 2 (9/1/17) Học sinh khối 6,7,8,9 đi học bình thường theo TKB

+ Các môn Công nghệ, CD, TD, Nhạc, Họa, Tin GV cho kiểm tra tại lớp theo TKB ở tuần 16,17 (Không cho HS thi vào ngày 24/12/2016)

+  Giờ ghi trong lịch là thời gian bắt đầu làm bài, do đó B.Sáng HS có mặt lúc 7h00 , B.chiều 13h00

            + Các thầy cô giáo coi thi đến trước mỗi buổi thi là 30 phút (buổi sáng 7g00, buổi chiều 13g00)

+ Các giáo viên chủ nhiệm phổ biến lịch thi này chính xác cho học sinh và nhắn SMS đến phụ huynh để theo dõi nhắc nhở.                                                                               

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)