Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU:

1. Võ Thanh Phước                     - Hiệu trưởng


2. Hồ Thị Phước                         - Phó Hiệu trưởng


3. Phạm Thị Thùy Loan                          - Phó Hiệu trưởng


II. CHI ỦY

1. Võ Thanh Phước                             - Bí thư

2. Phạm Thị Thùy Loan                       - Phó Bí thư

3. Nguyễn Thành Đồng                       - Chi ủy viên

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Phạm Phú An Nhân                         - Chủ tịch

2. Huỳnh Thúy Vân                             - Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Thị Đô                               - Ủy viên

4. Đỗ Thị Thúy Vi                                    //

5. Hồ Quang                                          //

6. Trần Thị Kiều Ngân                            //

7. Lê Tuấn Anh                                     //

IV. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Lê Đình Quyên                                - Bí thư

2. Nguyễn Văn Đức                            - Phó Bí thư

3. Nguyễn Thị Minh Tuệ                      - Ủy viên

V. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

1. Nguyễn Thành Đồng                       - Tổ Toán lý

2. Nguyễn Thị Đô                               - Tổ Ngữ văn

3. Hoàng Thị Diệu Hoài                       - Tổ Ngoại ngữ

4. Nguyễn Văn Tuấn                           - Tổ Sử địa

5. Trần Xuân Hiếu                              - Tổ Hoá sinh

6. Phạm Thành Nguyên                       - Tổ Thể dục

7. Tiêu Thanh Mai                               - Tổ Văn phòng

VI. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

1. Lê Thúy Hằng                                 - Trưởng ban

2. Lê Đình Quyên                               - Phó ban

3. Nguyễn Thị Thúy Nga                     - Ủy viên

4. Trương Thu Phương                            //

5. Nguyễn Thị Minh Tuệ                          //

VII. TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ: Hồ Quang

XIII. TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI: Cao Xuân Hưng


Các bài viết khác: