Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức, năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, sáng ngày 8/10/2022, trường THCS Nguyễn Huệ đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2022 - 2023. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Thanh Phước – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Phạm Phú An Nhân - Chủ tịch công đoàn cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, hội nghị diễn ra rất sôi nổi và tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 - 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua công đoàn năm 2022 - 2023; Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023; Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 2021-2022. Phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2022-2023.