Trường THCS Nguyễn Huệ đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Trường THCS Nguyễn Huệ vinh dự tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 diễn ra trong 2 ngày 04 và 05/12/2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức. Kết quả: hai em học sinh Chu Nguyễn Quốc hưng và Đặng Trần Huy, học sinh lớp 9/8 đã xuất sắc đạt giải Nhất của Cuộc thi với dự án "Thiết kế mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng vi tảo cố định trong hạt ALGINATE".