Một số hoạt động của tổ Toán Lý

Hưởng ứng cuộc vận động của ngành giáo dục: "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 26 năm qua được công nhận là tổ lao động xuất sắc. Năm học 2008 - 2009 tập thể tổ Toán Lý đã ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mà cấp trên đã đề ra như sau:

 

* Tập thể tổ được nhà trường công nhận là tổ lao động xuất sắc và Công đoàn tổ được công nhận là Công đoàn vững mạnh.

* Ba đồng chí được công nhận là CSTĐ cơ sở:

1. Đ/c Nguyễn Thành Đồng          - Tổ trưởng chuyên môn

2. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy      - Nhóm trưởng Vật Lý 8

3. Đ/c Bửu Hạp                             - Nhóm trưởng Toán 8

* Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi đạt được:

. Toán 9    : 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích

. Vật lý 9  : 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích

. Tin học   : 1 giải nhất Toàn quốc, 2 giải nhất Tin học trẻ không chuyên cấp Thành phố

* Phong trào làm ĐDDH tổ đã đạt được 1 giải A cấp Quận và Thành phố với đề tài: " ..."

* Phong trào viết và áp dụng SKKN tổ đã được 3 SKKN công nhận xếp loại B, C cấp Quận.

* Phong trào hội thi trang giáo án điện tử đạt được 1 giải nhì cấp Thành phố.

* Phong trào thi giải Toán qua mạng Internet tổng số em tham gia là 625 em có nhiều em đạt vào vòng 18, 19 của cuộc thi và tổ đã đạt 1 giải khuyến khích về phong trào này.

* Phong trào phụ đạo học sinh yếu được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của tổ nhằm bổ sung những kiến thức đối với các em học sinh yếu ở các khối lớp.

* Đối với công tác chủ nhiệm: 100% giáo viên làm công tác chủ nhiệm của tổ đều xếp loại tốt - Đặc biệt có một số đồng chí được nhà trường công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi, lớp đạt tiên tiến xuất sắc, chi đội xuất sắc như:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Trang

2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa

3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy

4. Đ/c Nguyễn Thị Bích Duyên

* Tham gia và hoàn thành tốt mọi phong trào về chuyên môn và ngoài giờ do cấp trên giao phó.

* Tập thể tổ đồng đều nhiệt tình ý thức trong công tác được giao. Tập thể vui đoàn kết và luôn thể hiện tinh thần tương thân tương ái luôn giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp khi cần thiết.

Có được thành tích như trên là nhờ sự chỉ đạo nỗ lực phấn đấu theo dõi kịp thời của Ban giám hiệu - và sự điều hành có kế hoạch của tổ cộng với sự nhiệt tình ý thức công việc của mỗi thành viên trong tổ. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được - Năm học 2009 - 2010 tập thể tổ Toán Lý quyết tâm đăng ký danh hiệu thi đua tập thể tổ lao động xuất sắc và đạt nhiều giải cao trong kỳ thi Lý Sinh cấp thành phố sắp đến.