Danh sách CBGVNV Trường THCS Nguyễn Huệ

Danh sách CBGVNV Trường THCS Nguyễn Huệ

Danh sách CBGVNV Trường THCS Nguyễn Huệ

TT

Họ và tên

Tổ

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Ân

-

Hiệu trưởng

2

Võ Thị Hoàng Mai

-

Phó Hiệu trưởng

3

Lê Thị Bích Ngọc

-

Phó Hiệu trưởng

4

Hoàng Thị Diệu Hoài

Tổ Ngoại ngữ

TTCM

5

Quách Thị Ngọc Lan

-

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Thu

-

-

7

Ngô Hồng Vân

-

-

8

Nguyễn Thị Kim Hải

-

-

9

Tống Thị Kim Thoa

-

-

10

Ngô Thu Hương

-

-

11

Trương Thu Phương

-

-

12

Lê Thị Diệu Kính

-

-

13

Lê Thị Thanh Tâm

-

-

14

Lê Thị Vĩnh Hà

-

-

15

Nguyễn Thị Thanh Thủy

-

-

16

Nguyễn Thị Quỳnh Liên

Tổ Sử Địa

TTCM

17

Trương Công Phụng

-

Giáo viên

18

Vũ Thị Xuân

-

-

19

Trương Thị Nhàn

-

-

20

Nguyễn Văn Tuấn

-

-

21

Nguyễn Thị Lương

-

-

22

Nguyễn Hà

-

-

23

Lê Thị Hồng Phúc

-

-

24

Đậu Thị Mỹ Hằng

-

-

25

Phạm Thành Nguyên

Tổ Thể dục

TTCM

26

Phan Thanh Long

-

Giáo viên

27

Nguyễn Diệu Trà My

-

-

28

Nguyễn Trung Kiên

-

-

29

Lê Đình Quyên

-

-

30

Lê Thúy Hằng

-

-

31

Phạm Viết Cường

-

-

32

Đặng Hồng Loan

-

-

33

Huỳnh Thúy Vân

-

Giáo viên

34

Nguyễn Thanh Thanh

-

-

35

Nguyễn Thị Đô

Tổ Ngữ văn

TTCM

36

Phạm Ngọc Dung

-

Giáo viên

37

Đỗ Thị Bích Ngọc

-

-

38

Trần Nhiệm

-

-

39

Lê Tuấn Anh

-

-

40

Hồ Thị Hòa

-

-

41

Trần Thị Mỹ Vy

-

-

42

Trương Thu Thủy

-

TPCM

43

Vũ Văn Việt

-

GV

44

Phạm Phú An Nhân

-

-

45

Hồ Quang

-

-

46

Trịnh Thị Hiệp

-

-

47

Phạm Thị Linh

-

-

48

Đỗ Thị Hà

-

-

49

Đỗ Thị Hà Nam

Tổ Hóa Sinh

TTCM

50

Trần Thị Tâm Anh

-

Giáo viên

51

Ngô Thị Hồng

-

-

52

Châu Lệ Anh

-

-

53

Phạm Thị Vy

-

-

54

Nguyễn Thị Ngọt

-

-

55

Lê Thị Liên

-

-

56

Nguyễn Thị Thanh Vân

-

TPCM

57

Phan Hồng Vân

-

Giáo viên

58

Trần Thúy Phượng

-

-

59

Trần Xuân Hiếu

-

-

60

Nguyễn Thúy Nga

-

-

61

Nguyễn Thị Nhựt

-

-

62

Huỳnh Thị Ba

-

-

63

Nguyễn Thành Đồng

Tổ Toán Lý

TTCM

64

Trần Kim Thỏa

-

Giáo viên

65

Nguyễn Thị Hoàng Trang

-

-

66

Nguyễn Thị Bích Thủy

-

-

67

Tôn Nữ Lệ Thủy

-

-

68

Phan Văn Lập

-

-

69

Nguyễn Thị Hóa

-

Giáo viên

70

Nguyễn Thị Minh Hạnh

-

-

71

Võ Bá Quảng

-

-

72

Nguyễn Thùy Dung

-

-

73

Mai Khanh Định

-

-

74

Nguyễn Thị Huyền Diệu

-

-

75

Nguyễn Thị Bích Duyên

-

TPCM

76

Trần Bích Ngọc

-

Giáo viên

77

Lê Quang Phúc

-

-

78

Trần Thị Thu

-

-

79

Nguyễn Phan Ngọc Nguyên

-

-

80

Bửu Hạp

-

-

81

Lê Thị Thái Hằng

-

-

82

Nguyễn Thị Hồng Hoa

-

-

83

Vũ Thị Tường Lan

-

-

84

Nguyễn Ngọc Anh

-

-

85

Phan Phi Yến

-

-

86

Tiêu Thanh Mai

Tổ Văn phòng

Tổ trưởng

87

Phan Thị Kim Oanh

-

Kế toán

88

Lương Thị Mơ

-

Thủ quỹ

89

Trần Thị Kiều Ngân

-

Thư viện

90

Nguyễn Thị Kim Loan

-

Nhân viên

91

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

-

-

92

Đỗ Thị Đào

-

-

93

Nguyễn Thị Thu Minh

-

-

94

Nguyễn Thọ

-

-

95

Võ Ngọc Trinh

-

-

96

Phan Thế Toàn

-

-