Hoạt động Đoàn - Đội

Đại hội Công Đoàn Trường THCS Nguyễn Huệ

Sáng ngày 23/9/2010, Công đoàn Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XVI, nhiệm kì 2010-2012. Tham dự đại hội có đại biểu Công đoàn cấp trên, Chi ủy và 98 đoàn viên công đoàn.

Trong nhiệm kì vừa qua, Công đoàn trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức, vận động, động viên anh chị em và người lao động trong đơn vị tham gia tích cực các phong  trào, các cuộc vận động do ngành phát động. Hưởng ứng cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phát huy kết quả cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", Công đoàn trường kết hợp với chính quyền và Đoàn Đội đã xây dựng được môi trường học tập tốt cho học sinh, duy trì được sĩ số, đặc biệt quan tâm đến công tác phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.