Link tải trực tiếp 03 bộ sách giao khoa lớp 6 mới, năm học 2021-2022

Đợt thay sách này, có sự tham gia của tư nhân nên tính cạnh tranh, từ đó chất lượng các bộ sách nâng cao hơn hẳn!

I. SÁCH CÁNH DIỀU - Tải cả bộ

https://drive.google.com/drive/folders/1UzNKL0gjW_4QVF7COKJggI1RHXBTjXlq

II. SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - Tải cả bộ

https://drive.google.com/drive/folders/1YynJYw53jyKGf3ANm9I8IzcbdTRxWr01

III. SÁCH KẾT NỐI CHI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - Tải cả bộ

https://drive.google.com/drive/folders/1wfbwNY1Lghnhzc-5foAYdWTY1i9YaqR7

Nếu tải từng quyển mà mình mong muốn, bạn có thể tải tại đây:

https://kenhhoctoanonline.blogspot.com/2021/05/tai-sach-giao-khoa-lop-6-moi-cho-nam.html

(Các thầy cô và các em học sinh tải bản mềm SGK lớp 6 để nghiên cứu phục vụ tập huấn và giảng dạy, học tập)