Thông Tin - Thông Báo

 1. Lịch kiểm tra HK2, năm học 2020-2021
 2. Lịch kiểm tra giữa kì II, năm học 2020-2021
 3. Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2021
 4. Lịch kiểm tra HK1, năm học 2020-2021
 5. Lịch kiểm tra HK1 lớp 9, năm học 2020-2021
 6. Công văn phát động cuộc thi "Đà Nẵng Nhớ...!"
 7. Thông báo các khoản thu đầu năm học 2020-2021
 8. Thông báo nghỉ học để phòng tránh bão số 5
 9. Thời gian biểu năm học 2020-2021
 10. Thông báo thay đổi địa điểm học tập cho học sinh khối 7 và khối 8, năm học 2020-2021
 11. Thông báo trả học bạ cho học sinh lớp 9, năm học 2019-2020
 12. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 9 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 13. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 8 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 14. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 7 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 15. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 6 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 16. Giới thiệu tổng quan về trường THCS Nguyễn Huệ
 17. Thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021
 18. Danh sách Giáo viên chủ nhiệm, năm học 2020-2021
 19. Thư mời tham gia các hoạt động Chào mừng năm học mới 2020-2021
 20. Lịch kiểm tra lên lớp Hè 2020

Tin giáo dụcGóc giáo viên


Hoạt động tiêu biểu


Hoạt động dạy và học